Meniul Principal
                         PROGRAME DE STUDII                                                          English version
 
 
Program de studiu Durata Studiilor Diploma/Certificat

Constructii Civile, Industriale si Agricole

4 ani / la zi Diploma de Inginer

Inginerie Sanitara si Protectia Mediului

4 ani / la zi Diploma de Inginer
Masuratori terestre si Cadastru 4 ani / la zi Diploma de Inginer
Arhitectura 6 ani / la zi Diploma de Arhitect
Master Constructii Inteligente si sustenabile (C.I.S.) 2 ani / la zi  

 

 

Constructii Civile, Industriale si Agricole

         Diversificarea invatamantului romanesc, nevoile social – economice ale tarii, optiunile proaspetilor absolventi de liceu si baza materiala disponibila, justifica infiintarea unei noi specializari din domeniul Inginerie Civila, si anume: Constructii Civile, Industriale si Agricole.
Invatamantul la aceasta specializare este finantat, in principal, de bugetul de stat, precum si din taxe de scolarizare.
          In activitatea acestei specializari sunt utilizate spatii si dotari ale Universitatii din Oradea, precum si ale unor agenti economici din municipiul Oradea, cu care sunt incheiate conventii de colaborare.
         Absolventii specializarii Constructii Civile, Industriale si Agricole sunt formati ca ingineri specializati, in principal, in activitatea de proiectare si executie a constructiilor, ca o premisa indispensabila a asigurarii sigurantei in exploatare a acestora si a unui nivel de calitate corespunzator cerintelor actuale, atat sub aspectul respectarii prevederilor legale, cat si a pretentiilor din ce in ce mai ridicate ale beneficiarilor.
         Prin continutul procesului de invatamant se asigura pregatirea absolventilor in cele doua directii principale: calculul de rezistenta al structurilor si executia lucrarilor de constructii. Totodata, printr-o serie de discipline complementare se intregeste pregatirea viitorilor absolventi cu cunostinte de management, economie, legislatie in domeniu, utilizarea calculatoarelor etc., creandu-se premisele
unei flexibilitati in pregatire, cu rezultate favorabile in ceea ce priveste adaptarea la cerintele pietei muncii.
          Durata studiilor: 4 ani/la zi.
 
Inginerie Sanitara si Protectia Mediului
           Specializarea Inginerie Sanitara si Protectia Mediului are ca misiune principala formarea de specialisti cu înalta calificare în activitatea de proiectare, executie si exploatare a constructiilor si instalatiilor aferente sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor (constructii hidroedilitare), în conditiile asigurarii protectiei împotriva mediului înconjurator.
          Prin specificul sau, specializarea este situata la granita dintre alte specializari din domeniul Inginerie Civila, si anume: Constructii Civile, Industriale si Agricole; Inginerie Urbana si Dezvoltare Regionala; Constructii Hidrotehnice. Totodata, prin cunostintele obtinute de studenti în domeniul protectiei mediului, specializarea se înrudeste cu Ingineria Mediului.
           Prin continutul procesului de învatamânt, se asigura pregatirea absolventilor în cele doua directii principale, vizând constructiile hidroedilitare: directia hidraulica, comportând proiectarea si executia acestor tipuri de constructii, în concordanta cu nevoile localitatilor si situatia existenta, si directia structurala, comportând proiectarea si executia lor, în vederea asigurarii sigurantei în exploatare. În subsidiar, procesul de învatamânt asigura nivelul de cunostinte minim necesar pentru a întelege si a pune în practica masurile impuse de imperativul actual al protectiei mediului înconjurator.
          Având în vedere diversitatea domeniilor în care se asigura pregatirea studentilor, se creeaza premisele unei adaptabilitati mai ridicate a absolventilor la cerintele de pe piata muncii. Astfel, absolventii specializarii Inginerie Sanitara si Protectia Mediului vor fi în masura sa acopere necesarul de cadre specializate în domeniul constructiilor hidroedilitare, al institutiilor cu aceste preocupari: prefecturi, primarii, regii de gospodarire comunala, agentii de protectia mediului, sectorul de igiena publica din cadrul Politiei Sanitare etc. Totodata, prin cunostintele de organizare si management în constructii si de tehnologie de executare a lucrarilor de constructii, în general, se creeaza o deschidere si catre activitatea de executie a constructiilor de alte tipuri.
Durata studiilor: 4 ani/la zi.
 
Masuratori Terestre si Cadastru
         Specializarea masuratori trestre si cadastru din cadrul facultatii reprezinta o sectie ai caror absolventi isi vor gasi usor de lucru pe piata muncii; cererea de specialisti in cadastru este mare si existenta specializarii este pe deplin justificata.
        Dupa decembrie 1989, s-a realizat o schimbare fundamentala in organizarea politica juridica a societatii noastre. S-a revenit la regimul juridic de circulatie al terenurilor pe principiile libertatii contractuale a consensualismului, in baza Constitutiei Romaniei din anul 1991.
         Programul de invatamant al specializarii este de 4 ani, cursuri de zi, profilul fiind ingineri in cadastru. Specializarea este acreditata din anul 2001.
         In urma elaborarii „Legii cadastrului” din 1996, se simte o nevoie acuta de specialisti in domeniul cadastru, geodezie si topografie.
          Durata studiilor: 4 ani/la zi.

 
 
Arhitectura
          Nevoia tot mai mare de specialisti in domeniul arhitecturii si urbanismului este motivata de ritmul sustinut al constructiilor in aceasta parte a tarii. Cadrul arhitectural si urbanistic remarcabil al municipiilor si oraselor din nord-vestul Transilvaniei, precum si perspectivele de dezvoltare ca o adevarata metropola ale acestui oras, spun mult despre necesitatea existentei specializarii Arhitectura in cadrul domeniului Arhitectura.
          Invatamantul la aceasta specializare este finantat, in principal, de la bugetul de stat, precum si din taxe de scolarizare.
           In activitatea acestei specializari se utilizeaza spatii si dotari ale Universitatii din Oradea. De asemenea, se colaboreaza cu Primaria Municipiului Oradea in practica studentilor, la intocmirea unor relevee, studii si chiar proiecte.
Absolventii specializarii Arhitectura sunt formati ca arhitecti, pregatiti sa desfasoare o activitate complexa de proiectare: studii si proiecte de arhitectura, urbanism, amenajari interioare, mobilier si restaurari.
          Prin continutul programelor analitice si activitatii la planseta, la cursuri si practica studenteasca, se asigura pregatirea absolventilor astfel încât acestia sa raspunda bine complexitatii problemelor de proiectare ivite în exercitarea meseriei de arhitect.

      Se doreste, in acelasi timp cu asigurarea unei pregatiri excelente a studentilor, potentarea talentului si maiestriei fiecaruia dintre ei, pentru formarea si conturarea unei adevarate personalitati profesional – artistice a fiecarui absolvent in parte si nu in ultimul rand, formarea unei adevarate scoli de arhitectura oradene, cu un specific bine definit.
        Durata studiilor: 6 ani/la zi.

 
 
Master

CONSTRUCŢII INTELIGENTE ŞI SUSTENABILE

            Misiunea programului de master Constructii inteligente si sustenabile (acronim: CIS) consta in principal in formarea de cercetatori-proiectanti capabili să asigure viitorul in domeniul constructiilor si dezvoltarii durabile care să deţină cunoştinţele, competenţele şi abilităţile necesare pentru a putea contribui la dobândirea unor rezultate competitive pe piaţa internă şi internaţională la institutiile sau firmele în cadrul cărora vor activa. Scopul fundamental declarat al acestui program de studii universitare de master este acela de a oferi cea mai bună formare la nivel universitar de master în domeniul Ingineriei civile, astfel încât, prin competenţele dobândite, absolvenţii CIS să răspundă cerinţelor de pe piaţa europeană a muncii şi a activităţilor de cercetare-dezvoltare nationala si internaţională, fiind capabili să îndeplinească sarcinile operaţionale specifice următoarelor ocupaţii posibile conform COR. Misiunea programului de studii universitare de master Constructii inteligente si sustenabile răspunde în primul rând nevoilor specifice de educaţie şi de formare profesională de bază în domeniul constructiilor si dezvoltarii durabile, în conformitate cu cerinţele pieţei muncii, programul îndeplinind acest scop prin satisfacerea nevoilor specifice la un standard de calitate care permite atât individului, cât şi societăţii, să devină performanţi într-un mediu globalizat şi globalizant, caracterizat prin competiţie şi dinamism acerbe. Programul de studii Constructii inteligente si sustenabile îşi propune aşadar, să fie un promotor în lansarea ideilor novatoare, să marcheze traiectoriile cercetării ingineresti de profil, să influenţeze, prin demersurile sale ştiinţifice materializate în elaborarea unor studii, cărţi, monografii, tratate, articole de specialitate etc., dezvoltarea economico-socială a României şi aprofundarea integrării sale europene.

            Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatuluiOcupaţii posibile conform COR: Cercetător în Construcții Civile, Industriale și Agricole – 214215; Cercetator în ecologie si protectia mediului - 213146; Director departament cercetare-dezvoltare - 112027; Director filiala cercetare-proiectare - 122307; Director general institut national de cercetare-dezvoltare - 112025; Director proiect - 122313; Director tehnic - 112024; Director unitate de învăţământ - 134502; Director/ director executiv conformitate - 121116; Profesor înînvăţământul liceal, postliceal - 233001; Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri -232001; Responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare - 122312; sef atelier cercetare-proiectare - 122311; sef formatie cercetare-dezvoltare - 122305; sef proiect cercetare-proiectare - 122309; sef proiect/ program - 122314; sef sectie cercetare-proiectare -122310; proiectant inginer construcţii - 214208

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

coordonator site: Sef lucrari dr.ing. Dan GOMBOS                         administrator site: Ing. Valeriu-Adrian POPOVICIU